Dương Vật Giả Dây Đeo Có Lưỡi Rung Liếm Âm Vật

890.000 

Tên của sản phẩm: Dương Vật Giả Dây Đeo Có Lưỡi Rung Liếm Âm Vật.

Mã của sản phẩm: DV65H.

Thương hiệu Baile

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

Xuất xứ: Hồng kông.

 

Dương Vật Giả Dây Đeo Có Lưỡi Rung Liếm Âm Vật

890.000